1105.19
Życzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek.  

Życzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z okazji Dnia Położnej
i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek.