1505.23
Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Umiejętności Klinicznych [...]

Instytut Nauk Medycznych
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie,
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Współczesny wymiar opieki nad człowiekiem
w zdrowiu i w chorobie”

Chełm, 6 czerwca 2023 roku
godz. 15:30

Patronat honorowy:

JM Rektor
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie

konferencja odbędzie się w wersji zdalnej/ON-LINE.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 maja 2023 roku.

Szczegółowe informacje: tematyka konferencji, ważne terminy, karta zgłoszeniowa – w załączeniu.

Pliki do pobrania:
  1. Szczegółowe informacje
  2. Streszczenie pracy – wytyczne
  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  4. E-plakat – wytyczne
  5. Karta zgłoszeniowa