0304.24
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Studencką...

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Studencką
„Profesjonalizm w kształceniu medycznym i praktyce klinicznej”

Lublin, 23 kwietnia 2024 roku

Patronat honorowy:

JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Kamil Torres

Miejsce konferencji:

konferencja odbędzie się w wersji zdalnej o godz. 15:30.

Proponowana tematyka konferencji:
  1. Współczesne kształcenie medyczne
  2. Jakość opieki medycznej
  3. Współpraca w zespole interprofesjonalnym
  4. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zgłoszenia oraz streszczenia prosimy nadsyłać do 10 kwietnia 2024 roku.

Pliki do pobrania:
  1. Zaproszenie na Konferencję
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa
  3. Streszczenie – wytyczne
  4. e-Plakat
  5. Oświadczenie autora
  6. Klauzula RODO