0512.17
W załączeniu informacja nt. możliwości wzięcia udziału w badaniu fokusowym organizowanym przez Med-Stres. Dotyczy ono pozyskania wiedzy niezbędnej do [...]

W załączeniu informacja nt. możliwości wzięcia udziału w badaniu fokusowym organizowanym przez Med-Stres. Dotyczy ono pozyskania wiedzy niezbędnej do udoskonalenia programu szkoleniowo-terapeutycznego przeciwdziałającego stresowi oraz jego negatywnym skutkom.

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/MedStres1

Pliki do pobrania:
  1. List Prezes NRPiP
  2. Zaproszenie do udziału w badaniu fokusowym