2112.23
Instytut Nauk Medycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszają na...

Instytut Nauk Medycznych
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową
„Zespół interprofesjonalny w opiece nad pacjentem”

Chełm, 30 stycznia 2024 roku
godz. 15:30

Szczegóły w dołączonych plikach.

Pliki do pobrania:
  1. Komunikat
  2. Streszczenie – wytyczne
  3. Karta zgłoszenia uczestnictwa
  4. ePlakat
  5. Informacja RODO