ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Przewodnicząca Zespołu

Anna Rabiega

Członkowie:

  • Dorota Kudaś
  • Katarzyna Krygier
  • Aurelia Passon
  • Grażyna Kowalczuk
  • Aleksandra Materkowska
  • Alicja Korsz
Pliki do pobrania:
  1. Informacje dot. rozszerzenia umów w zakresie świadczeń położnej POZ – świadczenia prowadzenia położnej poz w opiece nad kobietą w przebiegu prowadzenia ciąży fizjologicznej