Przewodnicząca Zespołu

Członkowie:

Pliki do pobrania:
 1. Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 lipca 2014 r., przesłane do Pana Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytania w kwestii dotyczącej interpretacji brzmienia § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ „świadczenia udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej”
 2. Odpowiedź Pana Leszka Szalaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia na ww. korespondencję NRPIP
 3. Chronologia prac NRPiP nad projektem Zarządzenia Prezesa Narodowego Funudszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 4. Porównanie projektu Zarządzenia i Zarządzenia Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 5. Stanowisko nr 15 NRPiP z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 6. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej
 7. Stan faktyczny i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce
 8. Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez: pielęgniarkę opieki długoterminowej domowej, pielęgniarkę w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, pielęgniarkę zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
 9. Informacja dotycząca trybu kierowania świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczo-leczniczego
 10. Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie dokumentu „Narodowy Program Opieki Długoterminowej”
 11. Pismo NRPiP z dnia 10 lutego 2015 roku kierowane do Tadeusza Jędrzejczyka Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej
 12. Pismo Leszka Szalaka Zastępcy Dyrekora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia będące odpowiedzią w sprawie realizacji świadczeń przez pielęgniarki opieki długoterminowej domowej
 13. Pismo NRPiP z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie taryfy świadczeń z rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 14. Pismo NRPiP kierowane do Prezesa NFZ w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 18 lipca 2016 r. wraz z odpowiedzią Prezesa NFZ
 15. Elektroniczna wersja książki J. Berezowskiego i B. Guzak, „Realizacja prawa do opieki długoterminowej”
 16. Korespondencja NRPiP do NFZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 17. Pismo MZ skierowane do NIPiP w sprawie etatu przeliczeniowego w opiece długoterminowej w aspekcie podwyżek dla pielęgniarek
 18. Formy opieki długoterminowej w aspekcie deinstytucjonalizacji – dzienny dom opieki medycznej | Prezentacja
 19. Wykładnia prawna MZ dot. pobierania należności ze świadczeń 500+
 20. Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2021”