ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Przewodnicząca Zespołu

Anna Doszczątek

Członkowie:

 • Jolanta Grzyb
 • Alina Hytrek
 • Aleksandra Polańska
 • Bożena Ruzik
 • Joanna Siekierka
Pliki do pobrania:
 1. Korespondencja w sprawie zaleceń dotyczących realizacji przez pielęgniarki POZ świadczeń zdrowotnych u pacjenta z COVID-19, w zakresie przewożenia odpadów medycznych (2021 r.)
 2. Pisma ws. transportu odpadów medycznych (2021 r.)
 3. Korespondencja dotycząca wyceny porady pielęgniarki POZ (2021 r.)
 4. Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy
 5. Materiały ze szkolenia dla pielęgniarek POZ
 6. Stanowisko nr 16 NRPiP z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące treści Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady Społecznej NFZ
 7. Informacja NIPiP dotycząca informacji prasowej Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r.
 8. Pismo OIPiP w Kaliszu do Ministerstwa Zdrowia dotyczące podawania szczepionek przez pielęgniarki w punkcie szczepień, wraz z odpowiedzią
 9. Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez: pielęgniarkę rodzinną w miejscu pobytu pacjenta, pielęgniarkę gabinetu zabiegowego i punktu szczepień, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania (we wszystkich typach placówek), położną rodzinną
 10. Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wraz z odpowiedzią
 11. Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, wraz z odpowiedzią
 12. Pismo NRPiP do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, wraz z odpowiedzią
 13. Karta czynności pielęgniarskich
 14. Ocena biopsychospołeczna
 15. Czynniki ryzyka życia mieszkańca i opis problemów zdrowotnych
 16. Pismo do Pani Premier Beaty Szydło w odpowiedzi na zainteresowanie Pani Premier zagrożeniami jakie płyną z propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej zmiany w organizacji funkcjonowania POZ
 17. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych o proponowanych zmianach w POZ
 18. Notatka ze spotkania, które odbyło się 18 lipca 2016 r. w Centrali NFZ na wniosek NRPiP
 19. Informacja dotycząca zarządzenia nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
 20. Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo NRPiP dotyczące wystawiania skierowań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej
 21. Pismo Prezes NRPiP wraz ze skanem przesłanego pisma do Ministerstwa Zdrowia odnośnie nowelizacji Rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej