ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole

Przewodnicząca Zespołu

Anna Doszczątek

Członkowie:

 • Jolanta Grzyb
 • Alina Hytrek
 • Aleksandra Polańska
 • Bożena Ruzik
 • Joanna Siekierka
Pliki do pobrania:
 1. Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy
 2. Materiały ze szkolenia dla pielęgniarek POZ
 3. Stanowisko nr 16 NRPiP z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczące treści Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna skierowane do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Parlamentarzystów, Prezesa NFZ, Przewodniczącej Rady Społecznej NFZ
 4. Informacja NIPiP dotycząca informacji prasowej Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r.
 5. Pismo OIPiP w Kaliszu do Ministerstwa Zdrowia dotyczące podawania szczepionek przez pielęgniarki w punkcie szczepień, wraz z odpowiedzią
 6. Wykaz świadczeń zdrowotnych i czynności pielęgniarskich realizowanych przez: pielęgniarkę rodzinną w miejscu pobytu pacjenta, pielęgniarkę gabinetu zabiegowego i punktu szczepień, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania (we wszystkich typach placówek), położną rodzinną
 7. Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wraz z odpowiedzią
 8. Pismo NRPiP do Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, wraz z odpowiedzią
 9. Pismo NRPiP do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, wraz z odpowiedzią
 10. Karta czynności pielęgniarskich
 11. Ocena biopsychospołeczna
 12. Czynniki ryzyka życia mieszkańca i opis problemów zdrowotnych
 13. Pismo do Pani Premier Beaty Szydło w odpowiedzi na zainteresowanie Pani Premier zagrożeniami jakie płyną z propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej zmiany w organizacji funkcjonowania POZ
 14. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych o proponowanych zmianach w POZ
 15. Notatka ze spotkania, które odbyło się 18 lipca 2016 r. w Centrali NFZ na wniosek NRPiP
 16. Informacja dotycząca zarządzenia nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
 17. Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo NRPiP dotyczące wystawiania skierowań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej
 18. Pismo Prezes NRPiP wraz ze skanem przesłanego pisma do Ministerstwa Zdrowia odnośnie nowelizacji Rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej