ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

Wsparcie finansowe dla chorujących na COVID-19

Uprzejmie informujemy, że złożone wnioski o przyznanie wsparcia finansowego dla chorujących na COVID-19, rozpatrywane będą od miesiąca kwietnia po zatwierdzeniu budżetu OIPiP na 2021 rok.

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uruchamia od dnia 9 listopada 2020 r. pomoc psychologiczną dla pielęgniarek i położnych.

Psycholog będzie dyżurować pod numerem telefonu 668 151 432:
poniedziałek 16.00 – 17.00
środa 16.00 – 17.00

W razie potrzeby istnieje możliwość osobistego spotkania z psychologiem w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu w środy w godz. 11.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu 77 44 151 90.

Środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece paliatywnej oraz w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu otrzymała z Agencji Rezerw Materiałowych fartuchy medyczne, kombinezony barierowe, rękawice ochronne, maski medyczne jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk.

Zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Zdrowia, przekazane środki ochrony przeznaczone są dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, opiece paliatywnej oraz w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.

W związku z tym, prosimy pielęgniarki i położne realizujące ww. świadczenia o kontakt telefoniczny w celu ustalenia sposobu przekazania tych środków pod nr tel.: 77 44 151 90.

Środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich i położniczych oraz w niepublicznych podmiotach leczniczych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w związku z trwającą epidemią, zakupiła środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo i opłacających składki członkowskie, które realizują świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich i położniczych oraz w niepublicznych podmiotach leczniczych.

W pakiecie znajduje się maska ochronna, przyłbica, fartuch jednorazowy oraz żel do dezynfekcji rąk (0,5 l). Dodatkowo dla każdej indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej/ położniczej zakupiono płyn do dezynfekcji powierzchni (5 l).

Prosimy pielęgniarki i położne o kontakt telefoniczny w celu ustalenia sposobu przekazania tych środków pod nr tel.: 77 44 151 90.

Komunikat dotyczący zaopatrzenia pielęgniarek
i położnych w środki ochrony osobistej

Treść komunikatu

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu wznawia działalność szkoleniową dotyczącą kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Szczegóły dotyczące terminów rozpoczęcia kursów znajdą Państwo w zakładce Szkolenia → Plan Szkoleń.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie szkolenia odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi przeciwdziałaniu zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Komunikat w sprawie dodatków do wynagrodzeń związanych z COVID-19

Treść komunikatu

Komunikat – wsparcie dla chorujących na COVID-19

Informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu wprowadziła nowy Regulamin udzielania wsparcia finansowego dla chorujących na COVID-19 członków izby. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zachorowanie na COVID-19 i wynikającą z tego niezdolność do pracy przez okres dłuższy niż 21 dni. Do wniosku należy dołączyć również oświadczenie potwierdzające regularne opłacanie składek członkowskich przez okres ostatnich dwóch lat.

O udzielenie wsparcia można się ubiegać nie później niż w terminie 3 miesięcy od stwierdzenia zachorowania, w szczególnych przypadkach określonych w regulaminie termin ten może być przedłużony, nie dłużej niż do 6 miesięcy.

W związku z powyższym, osoby dotknięte COVID-19 prosimy o składanie wniosków.
Poniżej znajdują się linki do wniosku i regulaminu.

Regulamin  |  Wniosek o wsparcie

Komunikat i korespondencja w sprawie dodatkowego świadczenia z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19

Treść komunikatu

Pismo NRPiP skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Komunikat dotyczący minimalnego wynagrodzenia

Komunikat w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia

Aktualności

Ogłoszenia

VIII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU

Szanowni Delegaci,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością wdrożenia działań minimalizujących zagrożenie zakażeniem koronawirusem, na mocy Uchwały Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r., zaplanowany na 26 marca 2020 r. VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Opolu zostaje odwołany.

O nowym terminie Zjazdu zostaną Państwo poinformowani.

Uchwała NRPiP Nr 387/VII/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego.

PODWYŻKI

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_54

nr 54

luty – marzec 2020 r.