ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

Komunikat dotyczący zaopatrzenia pielęgniarek
i położnych w środki ochrony osobistej

Treść komunikatu

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu wznawia działalność szkoleniową dotyczącą kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Szczegóły dotyczące terminów rozpoczęcia kursów znajdą Państwo w zakładce Szkolenia → Plan Szkoleń.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie szkolenia odbywać się będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi przeciwdziałaniu zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Komunikat w sprawie dodatków do wynagrodzeń związanych z COVID-19

Treść komunikatu

Komunikat – wsparcie dla chorujących na COVID-19

Informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Opolu wprowadziła nowy Regulamin udzielania wsparcia finansowego dla chorujących na COVID-19 członków izby. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zachorowanie na COVID-19 i wynikającą z tego niezdolność do pracy przez okres dłuższy niż 21 dni. Do wniosku należy dołączyć również oświadczenie potwierdzające regularne opłacanie składek członkowskich przez okres ostatnich dwóch lat.

O udzielenie wsparcia można się ubiegać nie później niż w terminie 3 miesięcy od stwierdzenia zachorowania, w szczególnych przypadkach określonych w regulaminie termin ten może być przedłużony, nie dłużej niż do 6 miesięcy.

W związku z powyższym, osoby dotknięte COVID-19 prosimy o składanie wniosków.
Poniżej znajdują się linki do wniosku i regulaminu.

Regulamin  |  Wniosek o wsparcie

Komunikat w sprawie dodatkowego świadczenia z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19

Treść komunikatu

Środki ochrony osobistej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu otrzymała z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych fartuchy jednorazowe przeznaczone dla pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne i grupowe praktyki zawodowe. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 44 151 90.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu otrzymała po raz kolejny z Ministerstwa Zdrowia środki ochrony osobistej skierowane do pielęgniarek i położnych rodzinnych, medycyny szkolnej, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno – hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych realizujących świadczenia w tym zakresie. Dostępny asortyment to:

– przyłbice.

W związku z tym, prosimy pielęgniarki i położne realizujące ww. świadczenia o kontakt telefoniczny w celu ustalenia sposobu przekazania tych środków pod nr tel.: 77 44 151 90.

Komunikat dotyczący minimalnego wynagrodzenia

Komunikat w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia

Aktualności

  • 14.09.20
   prometriq_logo

   Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki pielęgniarskie na bezpłatne webinarium „RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu […]

   Webinarium RODO – zaproszenie

   Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza wszystkie osoby prowadzące indywidualne praktyki pielęgniarskie na bezpłatne webinarium „RODO w Twojej praktyce”, dzięki któremu […]

  • 21.08.20
   aktualnosci_ptok

   PRIMOPRO Sp. z o. o. Sp. K. – Koordynator Programu Edukacji Onkologicznej, zaprasza w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej […]

   Wirtualny kongres PTOK – bezpłatna sesja PEO 28-29.08.2020

   PRIMOPRO Sp. z o. o. Sp. K. – Koordynator Programu Edukacji Onkologicznej, zaprasza w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej […]

  • 19.08.20
   aktualnosci_mz

   Ministerstwo Zdrowia zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda. Można zgłaszać kandydatury pielęgniarek i pielęgniarzy systemu […]

   Ministerstwo Zdrowia czeka na najlepsze pielęgniarki systemu

   Ministerstwo Zdrowia zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody im. bł. Gerarda. Można zgłaszać kandydatury pielęgniarek i pielęgniarzy systemu […]

  • 19.08.20
   aktualnosci_ofpip

   Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum Pielęgniarki i Położnej […]

   IV Ogólnopolskie e-forum Pielęgniarki i Położnej

   Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu IV Ogólnopolskiego Forum Pielęgniarki i Położnej […]

  • 11.08.20
   nfz

   Konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

   Informacja o konkursie NFZ

   Konkurs Narodowego Funduszu Zdrowia na środki, które mogą być przeznaczone m.in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

  • 15.07.20
   aktualnosci_ankieta

   Szanowni Państwo, w listopadzie 2019 r. odbył się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”. DZIĘKUJEMY, że […]

   Ankieta dotycząca Kongresu Szczepień Ochronnych

   Szanowni Państwo, w listopadzie 2019 r. odbył się I Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ „Wiem, więc szczepię”. DZIĘKUJEMY, że […]

Ogłoszenia

VIII OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU

Szanowni Delegaci,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością wdrożenia działań minimalizujących zagrożenie zakażeniem koronawirusem, na mocy Uchwały Nr 387/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r., zaplanowany na 26 marca 2020 r. VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Opolu zostaje odwołany.

O nowym terminie Zjazdu zostaną Państwo poinformowani.

Uchwała NRPiP Nr 387/VII/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego.

PODWYŻKI

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_54

nr 54

luty – marzec 2020 r.