Tel.: 77 455 09 57
Fax: 77 456 94 67
ul. Świerkowa 24
45-407 Opole
Wejdź na stronę kampanii
"Ostatni Dyżur"

aktualnosci_oipip_maleOkręgowa Komisja Wyborcza
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Opolu

Komunikat

Okręgowa Komisja Wyborcza przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu przypomina, że rejestry wyborców są jawne i wgląd do nich jest możliwy w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu przy ul. Świerkowej 24 oraz u Przedstawicieli Okręgowej Komisji Wyborczej.

Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej

Aktualności

Ogłoszenia

KAMPANIA SPOŁECZNA „OSTATNI DYŻUR”

WYBORY VII KADENCJI

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_27

nr 27

sierpień - wrzesień
2015 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE