ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Delegaci,

uprzejmie informuję, że XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. w sali konferencyjnej (I piętro) KUBATURA Centrum Rozrywki w Opolu przy ul. Oleskiej 102.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Wysokość składki członkowskiej w 2018 r. wynosi:

 • dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia

  1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

 • dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej oraz dla innych członków samorządu zobowiązanych do płacenia składek, w tym wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

  35,55 zł miesięcznie.

Termin płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Skarbnik ORPiP w Opolu
mgr Mirosław Smoleń

Komunikat dotyczący płaconych składek członkowskich za pośrednictwem Pracodawców na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie prosi o aktualizację danych o zatrudnionych pielęgniarkach, położnych, pielęgniarzach wykonujących zawód w placówkach na terenie województwa opolskiego.

Comiesięczne wykazy zatrudnionych pielęgniarek i położnych oraz płacących składki członkowskie prosimy przesyłać na nowy adres e-mail: skladki@oipip.opole.pl.

W sprawie szczegółów dotyczących składek członkowskich prosimy o kontakt
pod nr tel. 77/ 441 51 93 w godzinach: 8.00 – 16.00.

Wzór wykazu w pliku do pobrania.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Aktualności

  • 21.03.18
   aktualnosci_komunikat_biogen

   Komunikat dotyczący Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej.

   Komunikat dotyczący Zinbryta (daklizumab beta)

   Komunikat dotyczący Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej.

  • 19.03.18
   aktualnosci_mammografia2

   Masz 50 – 69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne […]

   Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 – 69 lat

   Masz 50 – 69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Niespełna połowa uprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne […]

  • 19.03.18
   aktualnosci_leki

   Centrum Doskonalenia Kadr medycznych ZDZ zaprasza na Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu: […]

   Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

   Centrum Doskonalenia Kadr medycznych ZDZ zaprasza na Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu: […]

  • 15.03.18
   aktualnosci_konferencja_sed

   Bezpłatna konferencja diabetologiczna organizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej w 20 miastach w Polsce. W Opolu odbędzie się 24.03.2018 r. […]

   Bezpłatna konferencja diabetologiczna w 20 miastach w Polsce

   Bezpłatna konferencja diabetologiczna organizowana przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej w 20 miastach w Polsce. W Opolu odbędzie się 24.03.2018 r. […]

  • 15.03.18
   aktualnosci_ratownictwo

   W dniach 27 i 28 marca 2018 r. odbędą się jednodniowe szkolenia dla pielęgniarek szkolnych. Tematem szkolenia będzie „Pierwsza […]

   Jednodniowe szkolenia dla pielęgniarek szkolnych

   W dniach 27 i 28 marca 2018 r. odbędą się jednodniowe szkolenia dla pielęgniarek szkolnych. Tematem szkolenia będzie „Pierwsza […]

  • 15.03.18
   aktualnosci_hanna_chrzanowska

   Uroczystość beatyfikacji Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

   Beatyfikacja Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

   Uroczystość beatyfikacji Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej odbędzie się 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

  • 22.02.18
   aktualnosci_leki

   Centrum Doskonalenia Kadr medycznych ZDZ zaprasza na Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu: […]

   Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

   Centrum Doskonalenia Kadr medycznych ZDZ zaprasza na Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu: […]

  • 21.02.18
   aktualnosci_fundacja_ktoto

   Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera, realizuje innowacyjny na skalę kraju projekt Platformy Narzędzia Społecznościowego „Alzheimer i Ja – Razem […]

   Alzheimer i Ja – Razem Zrozumiemy

   Fundacja KTOTO – Zrozumieć Alzheimera, realizuje innowacyjny na skalę kraju projekt Platformy Narzędzia Społecznościowego „Alzheimer i Ja – Razem […]

  • 19.02.18
   aktualnosci_biuletyn_42

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 42 biuletynu […]

   Numer 42 biuletynu Opolska Pielęgniarka i Położna

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 42 biuletynu […]

Ogłoszenia

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_42

nr 42

luty – marzec 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE