ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy pielęgniarki i położne – członków OIPiP w Opolu, które muszą załatwić sprawy w biurze izby osobiście, o wcześniejsze telefoniczne ustalenie daty i godziny wizyty.

W szczególności dotyczy to dyżurów: Radcy Prawnego, Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Wiceprzewodniczących.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w pierwszej kolejności telefonicznie
lub drogą mailową w godzinach od 8.00 do 16.00 bezpośrednio pod wskazane numery telefonów komórkowych i adresy e-mail.

Praca w Szpitalu Tymczasowym w Opolu

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu wznawia działalność szkoleniową

Aktualności

Ogłoszenia

PODWYŻKI

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_54

nr 54

luty – marzec 2020 r.