ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

Wniosek o wydanie opinii w sprawie podwyżek
od dnia 1 września 2019 r.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie podwyżek od dnia 1 września 2019 r.

Komunikat w sprawie opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych od 1 września 2019 r.

Komunikat w sprawie opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych od 1 września 2019 r.

Komunikat dotyczący minimalnego wynagrodzenia

Komunikat w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia

Aktualności

Ogłoszenia

WYBORY SAMORZĄDOWE

PODWYŻKI

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_53

nr 53

grudzień 2019 r. –
styczeń 2020 r.