Tel.: 77 455 09 57
Fax: 77 456 94 67
ul. Świerkowa 24
45-407 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

aktualnosci_oipip_male

W dniu 21 listopada 2015 r. odbył się VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych województwa opolskiego.
Delegaci dokonali wyboru nowych władz Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na VII kadencję (2015-2019).

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (2015-2019):

 • Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:

 • Edyta Burdzy
 • Elżbieta Mieszkowska
 • Jarosław Czepczarz
 • Krzysztof Parobczy
 • Elżbieta Duda
 • Anna Polaczek-Krupska
 • Wiesława Grabska
 • Mirosław Smoleń
 • Beata Guzak
 • Katarzyna Strzelecka
 • Henryka Homętowska
 • Stefania Szewczuk
 • Małgorzata Krawczyk
 • Stanisława Zawadzka

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji (2015-2019):

 • Maria Grzeczna – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 • Halina Ambrozik
 • Anna Makowiecka
 • Iwona Charyło
 • Aurelia Prochota
 • Anita Golec
 • Małgorzata Żyńczak

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (2015-2019):

 • Urszula Kraszkiewicz – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych:

 • Krystyna Gębuś-Dinter
 • Beata Popek
 • Katarzyna Kaźmierczak
 • Celina Skulska-Barańska
 • Dorota Kudaś
 • Małgorzata Widera

Okręgowa Komisja Rewizyjna Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (2015-2019):

 • Beata Wojciechowska – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 • Maria Białas
 • Teresa Lisek
 • Agnieszka Bukała
 • Bożena Wilk
 • Kazimiera Celmerowska

Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (2015-2019):

 • Jarosław Czepczarz
 • Urszula Kraszkiewicz
 • Maria Grzeczna
 • Mirosław Smoleń
 • Beata Guzak
 • Sabina Wiatkowska
 • Henryka Homętowska
 • Beata Wojciechowska
 • Ewa Janiuk
Nowo wybranym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności
w realizacji nowych zadań.

aktualnosci_oipip_male

Informacja dotycząca opiniowania sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w celu uzyskania opinii dotyczącej sposobu podziału miesięcznie środków określonych w § 2 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy zwrócić się z pismem do biura OIPIP w Opolu zawierającym informację nt. ilości etatów przeliczeniowych pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia oraz zastosowanego klucza podziału środków.

Opinie wydawane będą w miarę możliwości na bieżąco przez Komisję ds. opiniowania podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Pobierz: Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

Aktualności

  • 26.11.15
   aktualnosci_porod

   Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością informujemy o najnowszej kampanii „Rodzę – Mam prawa”, która odbyła się w poniedziałek 23 [...]

   Kampania „Rodzę – Mam prawa”

   Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością informujemy o najnowszej kampanii „Rodzę – Mam prawa”, która odbyła się w poniedziałek 23 [...]

  • 25.11.15
   aktualnosci_ratownictwo_2

   Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego organizuje w dniach 4-6 kwietnia 2016 roku w Strzelinku k/ Słupska VII Konferencję Naukowo-Szkoleniową pod [...]

   „Bezpiecznie do celu… Ewakuacja i transport w ratownictwie”

   Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego organizuje w dniach 4-6 kwietnia 2016 roku w Strzelinku k/ Słupska VII Konferencję Naukowo-Szkoleniową pod [...]

  • 16.11.15
   aktualnosci_opolskie_rozwazania_opieka_dlugoterminowa

   Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i [...]

   „Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej”

   Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz Zespół Pielęgniarek Opieki Długoterminowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i [...]

  • 09.11.15
   aktualnosci_zabieg_2

   Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”, która [...]

   „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”

   Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”, która [...]

Ogłoszenia

KAMPANIA SPOŁECZNA „OSTATNI DYŻUR”

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_28

nr 28

październik - listopad
2015 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE