Tel.: 77 455 09 57
Fax: 77 456 94 67
ul. Świerkowa 24
45-407 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

aktualnosci_oipip_male

Wysokość składki członkowskiej

W miesiącu STYCZNIU 2016 r. wynosi 42,80 zł miesięcznie.
Od miesiąca LUTEGO 2016 r. wynosi 32,10 zł miesięcznie.

Dotyczy pielęgniarek, położnych:

 1. wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,
 2. innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (poza zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia),
 3. pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych).

Termin płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

aktualnosci_oipip_male

Podwyżki w POZ

Przedstawiamy nowe OBOWIĄZUJĄCE od dnia 13.01.2016 r. Zarządzenie Prezesa NFZ oraz nowe załączniki do umowy POZ.

Treść zarządzenia tutaj: http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/

Pliki do pobrania:
 1. Zarządzenie Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna
 2. Uzasadnienie
 3. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r.
 4. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r.
 5. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Zmiana współczynnika

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że nastąpiło zwiększenie z 1,1 na 1,12 wartości współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną dla rozliczania pacjentów w wieku od 40 do 65 roku życia w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Daje to możliwość podniesienia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w POZ.

Zmiana wynika z opublikowanego 12 stycznia 2016 roku zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

W związku z wprowadzoną zmianą świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (pracodawcy) mają możliwość podniesienia wynagrodzeń zatrudnionych pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień, w których realizowane są świadczenia gwarantowane w tym zakresie.

NFZ podkreśla, że wprowadzona regulacja nie jest związana z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska
Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 18 stycznia 2016 r.
Data publikacji: 18 stycznia 2016 r.

aktualnosci_oipip_male

Wzór wniosku o opinię POZ

W związku z obowiązkiem opiniowania podwyżki wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wynikającej z rozporządzenia „OWU” z dnia 14 października 2015 r., prosimy o pobranie i wypełnienie poniżej zamieszczonego wzoru wniosku o opinię POZ.

Pobierz: Wzór wniosku o opinię POZ

Opinie wydawane będą w miarę możliwości na bieżąco przez Komisję ds. opiniowania podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Wnioski można przesyłać drogą korespondencyjną, drogą e-mail: biuro@oipip.opole.pl lub faksem 77 456 94 67.

aktualnosci_oipip_male

Informacja dotycząca opiniowania sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w celu uzyskania opinii dotyczącej sposobu podziału miesięcznie środków określonych w § 2 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy zwrócić się z pismem do biura OIPIP w Opolu zawierającym informację nt. ilości etatów przeliczeniowych pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia oraz zastosowanego klucza podziału środków.

Opinie wydawane będą w miarę możliwości na bieżąco przez Komisję ds. opiniowania podziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Opolu.

Pobierz: Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

Aktualności

  • 01.02.16
   aktualnosci_polozna_na_medal

   W związku z kampanią społeczną „Położna na medal” i konkursem na najlepszą położną w Polsce przedstawiamy podsumowanie wyników II [...]

   Wyniki II edycji kampanii i konkursu „Położna na medal”

   W związku z kampanią społeczną „Położna na medal” i konkursem na najlepszą położną w Polsce przedstawiamy podsumowanie wyników II [...]

  • 18.01.16
   aktualnosci_zakazenia

   Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych informuje o organizacji Akademii Kontroli Zakażeń Szpitalnych, która odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2016 [...]

   Akademia Kontroli Zakażeń Szpitalnych

   Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych informuje o organizacji Akademii Kontroli Zakażeń Szpitalnych, która odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2016 [...]

  • 12.01.16
   aktualnosci_stomatologia

   Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej: www.zdrowie.gov.pl ukazała się informacja o bezpłatnym szkoleniu dla pielęgniarek i położnych organizowanym w [...]

   Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej

   Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej: www.zdrowie.gov.pl ukazała się informacja o bezpłatnym szkoleniu dla pielęgniarek i położnych organizowanym w [...]

  • 07.01.16
   aktualnosci_leki

   Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane.

   Recepty na leki refundowane

   Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane.

  • 14.12.15
   aktualnosci_biuletyn_29

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 29 biuletynu [...]

   Numer 29 biuletynu Opolska Pielęgniarka i Położna

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 29 biuletynu [...]

Ogłoszenia

SPRZEDAŻ BUDYNKU

sprzedaz budynku

Oferta sprzedaży budynku Okręgowej Izby Pielęgniarek i Połoznych w Opolu

KAMPANIA SPOŁECZNA „OSTATNI DYŻUR”

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_29

nr 29

grudzień 2015 r. -
styczeń 2016 r.