ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Delegaci,

uprzejmie informuję, że XXVII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. w sali konferencyjnej (I piętro) KUBATURA Centrum Rozrywki w Opolu przy ul. Oleskiej 102.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

Informacja dotycząca udziału w uroczystości Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

Uroczyście informuję, że w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach Czcigodna Sługa Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona Błogosławioną.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaprasza wszystkie pielęgniarki i położne do wzięcia udziału w z uroczystości beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

W związku z organizacją wyjazdu autokarem, osoby chętne do wzięcia udziału w uroczystości beatyfikacji, prosimy o zgłoszenie drogą telefoniczną lub e-mail do biura Izby (tel. 44 151 90, e-mail: biuro@oipip.opole.pl) w terminie do dnia 15 lutego 2018 roku podając następujące informacje:
– imię i nazwisko, pesel, datę i miejsce urodzenia, serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego (powyższe dane niezbędne są do ubezpieczenia).

Planowany wyjazd z Opola we wczesnych godzinach rannych w dniu 28.04.2018 roku, planowany powrót do Opola w godzinach wieczornych.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Wysokość składki członkowskiej w 2018 r. wynosi:

 • dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia

  1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

 • dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej oraz dla innych członków samorządu zobowiązanych do płacenia składek, w tym wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

  35,55 zł miesięcznie.

Termin płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Skarbnik ORPiP w Opolu
mgr Mirosław Smoleń

Komunikat dotyczący płaconych składek członkowskich za pośrednictwem Pracodawców na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie prosi o aktualizację danych o zatrudnionych pielęgniarkach, położnych, pielęgniarzach wykonujących zawód w placówkach na terenie województwa opolskiego.

Comiesięczne wykazy zatrudnionych pielęgniarek i położnych oraz płacących składki członkowskie prosimy przesyłać na nowy adres e-mail: skladki@oipip.opole.pl.

W sprawie szczegółów dotyczących składek członkowskich prosimy o kontakt
pod nr tel. 77/ 441 51 93 w godzinach: 8.00 – 16.00.

Wzór wykazu w pliku do pobrania.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Aktualności

  • 12.02.18
   aktualnosci_ankieta

   Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych prowadzi badanie, którego celem […]

   Ankieta dotycząca wypisywania recept

   Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych prowadzi badanie, którego celem […]

  • 08.02.18
   medyk_brzeg_zjazd_2018

   Serdecznie zapraszamy absolwentów brzeskiego Medyka na obchody 55-lecia szkoły, które odbędą się w sobotę 9 czerwca 2018 roku.

   Zjazd Absolwentów ZSM w Brzegu

   Serdecznie zapraszamy absolwentów brzeskiego Medyka na obchody 55-lecia szkoły, które odbędą się w sobotę 9 czerwca 2018 roku.

  • 08.02.18
   aktualnosci_bukiet_2

   Życzenia dla pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przypadającego na dzień 15 lutego. Szanowne […]

   Życzenia z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej

   Życzenia dla pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przypadającego na dzień 15 lutego. Szanowne […]

  • 25.01.18
   aktualnosci_leki

   Centrum Doskonalenia Kadr medycznych ZDZ zaprasza na Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu: […]

   Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept

   Centrum Doskonalenia Kadr medycznych ZDZ zaprasza na Bezpłatne Kursy Kwalifikacyjne i Specjalistyczne dla Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu: […]

  • 10.01.18
   aktualnosci_anna_komosa

   Ania ma 3,5 roku i jest dzieckiem niepełnosprawnym – mimo rehabilitacji od 3-go miesiąca życia nie potrafi kontrolować główki, nie potrafi siedzieć, chodzić ani mówić […]

   Apel o pomoc dla Ani

   Ania ma 3,5 roku i jest dzieckiem niepełnosprawnym – mimo rehabilitacji od 3-go miesiąca życia nie potrafi kontrolować główki, nie potrafi siedzieć, chodzić ani mówić […]

  • 19.12.17
   aktualnosci_biuletyn_41

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 41 biuletynu […]

   Numer 41 biuletynu Opolska Pielęgniarka i Położna

   Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępny jest najnowszy numer naszego biuletynu „Opolska Pielęgniarka i Położna”. Numer 41 biuletynu […]

  • 12.12.17
   prometriq_logo

   Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kadr medycznych (m.in. pielęgniarek i położnych), realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia […]

   Bezpłatne szkolenia dla kadr medycznych

   Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kadr medycznych (m.in. pielęgniarek i położnych), realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia […]

Ogłoszenia

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

OPINIOWANIE PODWYŻEK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 2017

Szanowni Świadczeniodawcy,
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., zgodnie z poniższym formularzem.

PODWYŻKI W POZ

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_41

nr 41

grudzień 2017 r. –
styczeń 2018 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE