Tel.: sekretariat, dział szkoleń: 883 394 045
Tel.: dział rejestru, księgowość: 784 954 491
ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

aktualnosci_oipip_male

KOMUNIKAT

Komisja ds. sprzedaży mienia ruchomego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że osoby/instytucje zainteresowane zakupem mienia ruchomego OIPiP w Opolu mogą składać oferty zakupu na adres e-mail: biuro@oipip.opole.pl.

W ofercie należy podać nazwę składnika, numer z tabelarycznego zestawienia, ilość oraz proponowaną cenę, (w załączeniu lista składników mienia ruchomego).

Oferty należy składać do 7 grudnia 2016 r.

Do pobrania: składniki mienia ruchomego

aktualnosci_oipip_male

Podwyżki w POZ

Szanowni Świadczeniodawcy,
W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08. 2017 r.

1. Wzór wniosku do pobrania.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

3. Informacja dla pielęgniarek zatrudnionych w punktach szczepień i gabinetach zabiegowych.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie informuje, że weszło w życie Zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ, w którym zawarty jest wzrost finansowania świadczeń lekarza POZ dla populacji w grupach wiekowych 40-65 r. życia i powyżej 65 lat.

W uzasadnieniu projektu wyżej wymienionego Zarządzenia, wzrost ten powinien być przeznaczony między innymi na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w „praktykach lekarskich” tj. pielęgniarek realizujących świadczenia w gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień od 1 września 2016 r.

4. Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

5. Uzasadnienie do zarządzenia do pobrania.

6. Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

7. Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków.

8. Zarządzenie nr 39/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Aktualności

  • 02.12.16
   aktualnosci_okppip

   Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA […]

   Szkolenie w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

   Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA […]

  • 02.12.16
   aktualnosci_okppip

   Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA […]

   Szkolenie w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

   Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA […]

  • 28.11.16
   aktualnosci_ckppip

   Zachęcamy do zapoznania się z pismem z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczącym równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa […]

   Równorzędność specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa

   Zachęcamy do zapoznania się z pismem z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczącym równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa […]

  • 28.11.16
   aktualnosci_mz

   W załączniku pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie interpretacji zapisów aktów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych w […]

   Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie interpretacji zapisów aktów prawnych

   W załączniku pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie interpretacji zapisów aktów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych w […]

  • 28.11.16
   aktualnosci_list

   Konkurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem medycznym – pielęgniarskim lub lekarskim. Konkurs ma na celu zachęcić przedstawicieli zawodów […]

   Konkurs na wzorcowo leczoną ranę

   Konkurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem medycznym – pielęgniarskim lub lekarskim. Konkurs ma na celu zachęcić przedstawicieli zawodów […]

  • 24.11.16
   aktualnosci_szkolenie

   Zapraszam do udziału w X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „NOMED 2017”, która odbędzie się w dniu 6.10.2017 r. w godzinach 9.00 […]

   X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „NOMED 2017”

   Zapraszam do udziału w X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „NOMED 2017”, która odbędzie się w dniu 6.10.2017 r. w godzinach 9.00 […]

  • 24.11.16
   aktualnosci_uklad_pokarmowy

   Zapraszam do udziału w XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”, która odbędzie się w dniu 29.09.2017 r. w […]

   Żywienie enteralne i parenteralne

   Zapraszam do udziału w XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Żywienie enteralne i parenteralne”, która odbędzie się w dniu 29.09.2017 r. w […]

  • 24.11.16
   aktualnosci_zabieg_2

   Zapraszam do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”, która odbędzie […]

   Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych

   Zapraszam do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”, która odbędzie […]

Ogłoszenia

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_34

nr 34

październik - listopad
2016 r.