ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

Składka członkowska

Wysokość składki członkowskiej w 2017 r. wynosi:

 • dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia:
  1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 • dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej oraz dla innych członków samorządu zobowiązanych do płacenia składek, w tym wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych:
  33,03 zł miesięcznie.

Termin płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Skarbnik ORPiP w Opolu
mgr Mirosław Smoleń

Opłaty za wpisy

Wysokość opłat w 2017 r. wynosi:

 • Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 257,00 zł.
  „Przez wpis do rejestru rozumie się każdy wpis, mocą którego dochodzi do modyfikacji danych ujawnionych w rejestrze, zarówno wpis nowego podmiotu, jak i każdej zmiany jego dotyczącej.”
 • Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 86,00 zł.
 • Zmiana wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 43,00 zł.

Opłaty winny być wpłacane na numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

Skarbnik ORPiP w Opolu
mgr Mirosław Smoleń

Plan Szkoleń 2017 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Plan Szkoleń na 2017 r. zostanie podany do końca lutego.

XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Delegaci,
uprzejmie informuję, że XXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu
odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r.

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca ORPiP w Opolu

Aktualności

  • 24.02.17
   aktualnosci_rw_warsztaty

   Zapraszamy do rejestracji na bezpłatny IV cykl warsztatów edukacyjnych dla pielęgniarek i edukatorek oraz wszystkich zainteresowanych, które organizujemy wspólnie z Panią Alicją Szewczyk przewodniczącą PFED wiosną w 15 miastach Polski.

   Regionalne warsztaty dla Pielęgniarek i Edukatorek

   Zapraszamy do rejestracji na bezpłatny IV cykl warsztatów edukacyjnych dla pielęgniarek i edukatorek oraz wszystkich zainteresowanych, które organizujemy wspólnie z Panią Alicją Szewczyk przewodniczącą PFED wiosną w 15 miastach Polski.

  • 22.02.17
   aktualnosci_mammografia2

   Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i […]

   Zrób mammografię na Dzień Kobiet!

   Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i […]

  • 16.02.17
   aktualnosci_ustawa_piwiz

   Samorząd Lekarsko-Weterynaryjny w ramach współpracy samorządów zaufania publicznego zwraca się do nas z prośbą o wsparcie inicjatywy ustawodawczej projektu […]

   Wsparcie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

   Samorząd Lekarsko-Weterynaryjny w ramach współpracy samorządów zaufania publicznego zwraca się do nas z prośbą o wsparcie inicjatywy ustawodawczej projektu […]

  • 13.02.17
   aktualnosci_kwiaty

   W dniu 15 lutego każdego roku obchodzony jest Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego. W imieniu władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i […]

   Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

   W dniu 15 lutego każdego roku obchodzony jest Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego. W imieniu władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i […]

  • 13.02.17
   aktualnosci_list

   Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o kontakt wszystkie osoby, które w latach od 01.01.2009 r. do 30.06.2010 r. ukończyły kursy specjalistyczne w ramach projektu „Przyjazny i kompetentny personel medyczny” organizowanego przez Eurologistics s.c.

   Uczestnicy kursów realizowanych przez Eurologistics s.c.

   Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o kontakt wszystkie osoby, które w latach od 01.01.2009 r. do 30.06.2010 r. ukończyły kursy specjalistyczne w ramach projektu „Przyjazny i kompetentny personel medyczny” organizowanego przez Eurologistics s.c.

  • 21.01.17
   aktualnosci_szkolenie

   Zapraszamy na kursy w ramach Projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek
   i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju”.

   Kursy w ramach projektu UE

   Zapraszamy na kursy w ramach Projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich 750 pielęgniarek
   i położnych zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju”.

  • 21.01.17
   aktualnosci_rw_warsztaty

   Zapraszamy pielęgniarki do udziału w warsztatach edukacyjnych, które odbędą się w pierwszej połowie 2017 r. Warsztaty organizowane są wspólnie […]

   Regionalne Warsztaty dla Pielęgniarek i Edukatorek

   Zapraszamy pielęgniarki do udziału w warsztatach edukacyjnych, które odbędą się w pierwszej połowie 2017 r. Warsztaty organizowane są wspólnie […]

  • 11.01.17
   aktualnosci_ibuk

   Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu możliwy jest do uzyskania przez […]

   Bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra

   Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu możliwy jest do uzyskania przez […]

  • 05.01.17
   aktualnosci_ankieta

   Pismo Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dot. ankiety „Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”.

   Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych

   Pismo Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dot. ankiety „Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”.

Ogłoszenia

PODWYŻKI W POZ

Szanowni Świadczeniodawcy,
W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_35

nr 35

grudzień 2016 r. – styczeń 2017 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE