Tel.: 77 455 09 57
Fax: 77 456 94 67
ul. Świerkowa 24
45-407 Opole
Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału środków
przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych POZ
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne na

Wycieczkę do Wilna i na Mazury

aktualnosci_wilno

Ulrika, CC BY-ND 2.0

  • Termin: 06.10 – 09.10.2016 r.
  • Transport: autokar klasy turystycznej: klimatyzacja, WC, barek, TV.
  • Nocleg: Dom Pracy Twórczej; Hotel ***.
  • Cena: 710,00 zł od osoby.

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami

aktualnosci_oipip_male

Podwyżki w POZ

Szanowni Świadczeniodawcy,
W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08. 2017 r.

1. Wzór wniosku do pobrania.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

3. Informacja dla pielęgniarek zatrudnionych w punktach szczepień i gabinetach zabiegowych.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie informuje, że weszło w życie Zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ, w którym zawarty jest wzrost finansowania świadczeń lekarza POZ dla populacji w grupach wiekowych 40-65 r. życia i powyżej 65 lat.

W uzasadnieniu projektu wyżej wymienionego Zarządzenia, wzrost ten powinien być przeznaczony między innymi na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w „praktykach lekarskich” tj. pielęgniarek realizujących świadczenia w gabinecie zabiegowym i punkcie szczepień od 1 września 2016 r.

4. Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

5. Uzasadnienie do zarządzenia do pobrania.

6. Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

7. Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków.

8. Zarządzenie nr 39/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Aktualności

Ogłoszenia

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_38

nr 33

sierpień - wrzesień
2016 r.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE