ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

Komunikat – rekompensaty za pracę 12 listopada 2018 r.

Wniosek dotyczący zaopiniowania sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne

Pobierz dokument

Uwagi dotyczące wypełniania wniosku:

Część I: dotyczy pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę
lub stosunku służbowego

a) ___ zł tytułem wzrostu wynagrodzenia zasadniczego – należy wpisać kwotę 1100,00 zł
b) ___ zł tytułem dodatkowych środków (brutto brutto) – należy wpisać kwotę 500,00 zł
lub inną wynikającą z różnicy (np. 1600,00 zł – 1100,00 zł).

Aktualności

Ogłoszenia

PODWYŻKI W POZ

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_46

nr 46

październik –
listopad 2018 r.