ul. Budowlanych 44 A
45-123 Opole
W służbie
społeczności opolskiej

Komunikat w sprawie działań NRPiP dotyczących zgłaszanych problemów w zakresie nieprawidłowości występujących w kształceniu podyplomowym

Szanowni Państwo,
W związku z napływającymi informacjami i prośbami o interwencje od członków samorządu, w sprawie nieprawidłowości szkoleń prowadzonych przez jednego z organizatorów kształcenia, uprzejmie informujemy, że Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 5 grudnia 2018 r. podjęła decyzję o zwróceniu się z prośbą o pomoc i interwencję: do Ministra Zdrowia, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z inicjatywy samorządu odbędzie się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami NRPiP, CKPPiP oraz z Przewodniczącymi Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych które dokonały wpisu do rejestru w/w organizatora.

Z uwagi na powagę sprawy będziemy Państwa na bieżąco informować o podjętych działaniach.

Spotkanie robocze w Departamencie Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami NRPiP

Aktualności

Ogłoszenia

PODWYŻKI W POZ

USTAWA O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

W dniu 19 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Ustawa przewiduje wprowadzenie pierwszych podwyżek od 1 lipca 2017 r., choć na podstawie porozumienia (za związkami lub przedstawicielem załogi), które w 2017 r. ma być zawarte w ciągu miesiąca od wejścia w życie ustawy, czyli jeżeli porozumienie zostanie zawarte później niż wypłata wynagrodzeń za lipiec – podwyżki będą przekazywane później jako wyrównanie począwszy od wynagrodzenia za lipiec.

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

NAJNOWSZY NUMER BIULETYNU

biuletyn_opip_nr_47

nr 47

grudzień 2018 –
styczeń 2019 r.